07 februari 2019

Geen voorzitter in de jury van de BEA Awards 2019!

Het nieuws circuleerde al enkele maanden binnen de sector: Gerd De Bruycker, Director of Event Marketing Europe Middle East, Africa and Russia bij Cisco Systems, zou naar ieders verwachting de juryvoorzitter van de XXIste BEA Awards worden.
Maar de zaken zijn enigszins anders verlopen…

Met zijn internationale ervaring, zowel in zijn dagelijkse job, als in professionele jury’s zoals die van het BeaWorld Festival - waarvan hij twee keer voorzitter was -, leek de Bruggeling de logische opvolger van Alain De Greef.

Tijdens een lunch met JP Talbot van de BEA Awards, kwamen beide heren echter snel tot het besluit om het 'Share the Spotlight' concept uit te breiden naar de hele jury.
Concreet betekent dit dat geen van de 18 juryleden van de competitie de titel van 'voorzitter' of 'ondervoorzitter' zal dragen.
Gerd De Bruycker zal echter wel een toezichthoudende rol vervullen, wat essentieel is voor een soepel verloop van debatten.
Het hele team van de BEA Awards bedankt hem alvast voor zijn inzet!

Begin februari heeft de jury zijn eerste evaluatieronde afgerond.
De finaleprojecten worden binnenkort bekendgemaakt. Stay tuned!